SA Boord

Sagtevrugte-opleidingvideo’s vir die Suid-Afrikaanse Landbougemeenskap

So werk dit

button_play_video

 

 

 

 

 

 

Klik op die menu bo-aan die bladsy en kies ‘n video op die volgende bladsy.

Om die videogehalte te verbeter, klik op die cog-ratwieletjie regs onderaan die videospeler, kies 360p of meer en herspeel die video.

Sien Meer

Dis wat dit is

 SA Orchard Deep Focus Logo in Afrikaans voorsien spesialisvideo’s wat ontwerp is om toepaslike inligting aan nuwe en

bestaande Suid-Afrikaanse boere asook opleiding aan plaaswerkers te verskaf.

Hierdie webtuiste fokus op  sagtevrugteboerdery

 

5 fruit below with fruitgro fruit

Sien Meer

Ook van belang